Cari Oran Nedir? Nasıl Hesap edilir?

0

Bir firmanın kısa vadeli kaynakları ile dönem varlıkları arasındaki oransal ilişkiye cari oran denir. Cari oran nedir? Özellikle kısa vadeli olan borçlara ait firmaların ödeme güçlerini ölçmek için kullanılan bir işlemdir. Bununla birlikte bir firmaya ait işletme sermayesinin yeterlilik oranını saptamak için cari oran hesaplaması yapılmaktadır. Elbette ki cari oran hesaplama işleminin de kendine özgü bir hesaplama formülü bulunmaktadır. Söz konusu formül ise;

Cari Oran = Dönen varlıkların miktarı / Kısa vadeli olan yabancı kaynakların tümü

Görüldüğü üzere cari oran teknik bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Tam da bu noktada cari oranın her zaman profesyonel düzeyde hesaplanmasının; bu hesaplamanın isabetli bir şekilde yapılmasını mümkün kılar. Temelde bir işletmenin 1 liralık borcuna karşılık olarak ne kadar dönen varlığına sahip olduğuna dair bilgi veren bir orandır. Özellikle işletmeye ait kısa vadeli olan borçların ödenebilirliğine dair net bilgiler verir. Bundan dolayı söz konusu oranın firmalar açısından hayati dereceden önemi bulunmaktadır. Peki cari oran nasıl hesap edilir? İşte ayrıntılar!

Cari Oran Nasıl Hesap edilir?

Firmalar açısından önemli bir veriyi yatırımcılara sunan cari oran nedir? Sorusunu yatırımcıların sıklıkla dillendirdiklerini ifade etmek mümkündür. Bu noktada yanıtı merak edilen bir diğer soru da cari oran nasıl hesaplanır? Sorusudur. Elbette ki cari oran hesaplanmasında kullanılan iki veri bulunmaktadır. Bunlar dönen varlıklarla kısa vadeli borçlardır.  Bu noktada cari oranın hesaplanmasında dönen varlıkların miktarı ile kısa vadeli borçlar bölünür. Karşımıza çıkan sonuç ise bize işletmenin cari oranını verir. Cari oran temelde firmaya ait işletme sermayesinin yeterliliğini göstermektedir.

Cari Oran Nedir?

Elbette ki cari oran hesaplanırken net işletme sermayesinin de göz önünde bulundurulması şarttır. Bununla birlikte işletmeye dair bir kıyaslama yaparken de işletmenin net sermayesinin miktarı da göz önünde bulundurulmalıdır. Böylece firmaya ati analizlerin tutarlılık derecesi de artış gösterecektir. Net işletme sermayesi nedir? Firmaya ait kısa vadeli nakit ihtiyacının rakamsal ifadesidir. Bu tür teknik kavramlar, firmaların geleceğine dair etkili bilgileri de yatırımcılara sunarlar.

Cari Oran Nasıl Yorumlanmalıdır?

Cari oran hesaplaması kadar; bu hesaplama sonrasındaki yorumlamanın da isabetli olması önem kazanmaktadır. Temel de cari oranın işletmeye ait  1 birimlik borcun karşılığının ne kadar var olduğuna dair bilgiyi verir. Dolayısıyla cari oran yorumlamasını yaparken; işletmeye ait net işletme sermayesini de dikkate almak şarttır. Bununla birlikte cari oran hesaplamasının ayrıntılı bir bilgi birikimi gerektirdiğini de ifade etmek mümkün olmaktadır.

Leave A Reply

Your email address will not be published.