Döviz ve Altın Alımında Vergi Ne Kadar?  

0

Dilimizde, yabancı ülkelerin kullanmış oldukları paralara döviz denilmektedir. Herhangi bir memleketin parasının, farklı bir memleketin parasına çevrilmesiyle alakalı işlemlere de döviz veya kambiyo işlemi adı verilmektedir. Bir ülkede kullanılan para yalnızca o ülkenin sınırları dâhilindeki ticari faaliyetlerde kullanılır. Bu nedenle, dış ekonomik alışverişler döviz kullanımını zorunlu hale getirmektedir. Ticari bir malın alınıp satıldığı gibi döviz de alınıp satılabilir. Diğer bir ticari eşya ise dünyada sıkça tercih edilen altındır. İnsanoğlunun faydalandığı ilk metal olan altın parlaması, az bulunması ve bozulmaması nedeniyle her devirde büyük bir ilgi görmüştür. Döviz ve altın vergi miktarı devletlerin gelir kaynaklarından birisi olup, her ülkede farlılıklar gösterebilmektedir.

Ekonomideki Gelişmeler Sonrasında Döviz ve Altın Alımında Vergi Ne Kadar?

 Ülkemizde döviz ve altın ticari faaliyetlerde çok sık kullanılmaktadır. Sadece mal alınıp satılması karşılığında değil, bir tasarruf aracı olarak da tercih edilmektedir. Bazı insanlar döviz ve altın kurundaki artış ve düşüşlerden kaynaklı olarak sürekli al sat yapmak sureti ile kar elde edebiliyorlar. Son zamanlarda dünyada ve ülkemizde gerçekleşen ekonomik gelişmeler neticesinde döviz ve altın vergi miktarı yeniden düzenlenmiştir.

Ekonomik krizin eşiğinde olan ülkelerin kendilerine yeni gelir arayışı içerisine girmeleri ile birlikte altın ve döviz alım satımlarından sağlanan vergiler ülkemizde de artırılma yoluna gitmiştir. Bu bağlamda 2008 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile döviz satış faaliyetlerinde Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) sıfır olarak uygulanmaktaydı. 2019 yılında bu oran binde 1’e çıkarılmıştı. En son 24 Mayıs 2020 tarihinde yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile birlikte bu oran yüzde 1’e yükseltilmiştir.

Döviz ve Altın Alımında Vergi Ne Kadar?   

Yeni Çıkan Kararnamede Döviz ve Altın Alımında Vergi Ne Kadar?

Resmi Gazetede yayımlanan kararda; %10 şeklinde finansman bonolarından alınan vergi %15’e çıkarılmıştır. Döviz ve altın vergi miktarı alım satımlarda uygulanan BSMV (Banka Sigorta Muamele Vergisi); 1000’de 2’den 100’de 1’e yükseltilmiştir. Örnek verecek olursak; her 100 dolar alımında 1 dolar vergi ödenecektir. Bununla birlikte herhangi bir verginin ödenmeyeceği işlemler şunlardır;

  • Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan satışlar,
  • Döviz kredisi kullanımına aracılık yapan bankaca kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,
  • Yetkili kurumlar ile bankaların kendi aralarında yapmış oldukları kambiyo satışları,
  • İhracatçılara yapılan kambiyo satışları (İhracatçı birliklerine üye olmaları halinde),
  • Sanayi sicil belgesine sahip işletmelere yapılan kambiyo satışları.

Yatırımcılar açısından altın ve döviz üzerine uygulanan vergi miktarı elbette ki yatırım açısından olumsuz bir etkiye sahip olacaktır. Bu durum özellikle döviz ve altın al – sat işlemlerini yapanları olumsuz olarak etkilemektedir.

Leave A Reply

Your email address will not be published.