E-Haciz Nedir? E-Haciz Nasıl Kaldırılır?

0

E-Haciz Nedir?

E-haciz nedir? E-haciz, 6183 sayılı yasanın 62. maddesine eklenen hüküm gereğince ve aynı yasanın 79. maddesi hükmü gereğince borçlu mükelleflerle ilgili bunların banka hesaplarına uygulanan bir haciz yöntemidir. Devlete olan bir borcunuzdan dolayı elektronik ortamda, maaş ya da banka hesabınızda bulunan para, altın, döviz gibi mal varlığınıza haciz yapılması işlemidir.

E-Haciz Uygulama Yöntemi Nedir?

Elektronik haciz uygulanabilmesi için vergi daireleri borçlu mükelleflere  6183 sayılı kanunun 55. maddesine uygun  ödeme emri tebliğ eder.Kendisine ödeme emri tebliğ edilen amme borçlusu bu ödeme emrine karşı 7 gün içerisinde mal beyanında bulunmalıdır. Aksi durumda ödeme emri kesinleşir.VEDOP (Vergi Dairesi Otomasyon Programı) aracılığı ile ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı’na borçlunun bilgileri iletilir, Vergi Dairesi Başkanlığı ise bu bilgileri Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Tahsilat Grup Müdürlüğü’ne bildirir. Daha sonra ise tüm bankaların genel müdürlüklerine bildirim yapılır.Borçlu mükellefin herhangi bir bankada maaş ya da mevduat hesabına bağlı para, altın, döviz`i olması halinde bu varlıklara bloke konularak haciz işlemi gerçekleştirilir.

E-haciz hangi durumlarda konur?

Aşağıda verilen vergiler için e-haciz işlemi uygulanabilmektedir.

 • Gelir
 • Kurumlar
 • Katma değer
 • Özel tüketim
 • Motorlu taşıtlar
 • Veraset ve intikal vergisi
 • Trafik para cezaları
 • Nüfus para cezaları
 • Tütün ve tütün mamullerine ilişkin cezalar
 • Ecrimisiller ( haksız yere bir taşınmaza zilyed olup ondan yararlanan kişiden alınan ve kullanma karşılığını oluşturan tazminata verilen isim.)
 • Adli para cezaları
 • İdari para cezalar

E-haciz Nasıl Kaldırılır?

 • Kamu borçlarının kesinleşmesinin ardından borçlulara ödeme tebliği gönderilmektedir.Kişiye borç tebliğ edildikten sonra, 7 gün içerisinde borç ödendiği takdirde e-haciz uygulaması işleme konulmaz.
 • Bazı durumlarda kişilere yanlış bir şekilde e-haciz işlemi uygulandığı görülmüştür. Bu durumda ilgili kuruma başvuruda bulunarak e-haczin kaldırılması talep edilebilir.
 • Borcun kesinleşmesi durumunda ise borcu taksitlendirmek için başvuruda bulunabilir veya borcun tamamını ödeyebilirsiniz.Bu durumlarda hesaplarınıza uygulanan e-haciz işlemi kaldırılmaktadır.
 • Ödeme emrinin tebliği üzerine  borçlu mükellef bu  ödeme emrine karşı  vergi  davası açabilir. Dava açma süresi cevabın size tebliğinden itibaren 30 gündür.

Leave A Reply

Your email address will not be published.