Ekonomist Nasıl Olunur, Güncel Ekonomist Maaşı

0

Ekonomist Nasıl Olunur, Güncel Ekonomist Maaşı

Çalışma alanı oldukça geniş olan ekonomistler hemen her alanda yer alırken onların ne iş yaptıkları, kim oldukları ekonomist nasıl olunur sorusunun cevabı halk arasında pek bilinmemektedir. Ekonomist deyince çoğu kişinin aklına televizyonlardaki borsa kanallarında konuşan kişiler gelmektedir. Oysaki ekonomistlerin çalışma alanı oldukça geniştir. Hem kamu kurumlarında hem de özel sektörde çalışma imkanına sahiplerdir.

Ekonomistler; sınırlı hizmetlerle insan ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamayı, sınırsız insani ihtiyaçların eldekilerle nasıl karşılanacağını, karşılanacak ihtiyaca uygun mal ve hizmetlerin en iyi şekilde dağıtımını ve bu mal ve hizmetlerin nasıl bölüneceğini belirleyen kişilerdir. Tanımı biraz karışık gibi görünse de ekonomistler kısaca çalıştıkları birimde hammadde ve insan gücünü en etkili şekilde kullanarak en karlı şekilde ürün elde etmeyi, üretilen malın ise tüketiciye dağıtımını planlayan kişidir.

Ekonomist olmak isteyen kişilerin üniversitelerin ilgili fakültelerin iktisat, ekonomi, maliye, ekonomi veya bankacılık- finans bölümlerinden en az lisans derecesiyle mezun olmaları gerekmektedir.

ekonomist-nasıl-olunur
ekonomist-nasıl-olunur

Ekonomistlerin görev tanımları sektörlerine göre değişse de belli başlı maddeler bulunmaktadır;

  • İş piyasasındaki değişimleri ve toplumun ihtiyaçlarını gözeterek işgücü ihtiyacını belirler.
  • Üretimi yapılacak malın veya sunulacak hizmetin maliyetini ve satış sonrası karını hesaplar.
  • Alanında piyasa araştırmaları için veri toplar.
  • Enflasyondaki değişimlerin ithalat ve ihracat üzerindeki etkilerini inceler.

Güncel Ekonomist Maaşı

Özellikle sınav döneminde henüz ne olmak istediğine karar veremeyen öğrencilerin merak ettiklerinin başında meslek maaşları gelmektedir. Eşit ağırlık alanından sınava girecek öğrencilerin ise merak edeceği mesleklerden biri olan güncel ekonomist maaşları, çalışma alanlarının genişliğinden dolayı değişiklik göstermektedir.

Kamu sektöründe çalışan ekonomistlerin maaşları lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerine göre değişkenlik göstermektedir. Yeni mezun bir lisans mezunu ekonomist maaşı 3,540 TL iken, yüksek lisans mezunu bir kişinin maaşı 4,028 TL, doktora derecesi bulunan yeni mezunun maaşı 4,448 TL’dir. Kamu sektöründe zamanla kıdem arttıkça maaş artmaktadır. Özel sektörde ekonomist maaşları çalıştığınız alana ve firmanıza göre çok değişkenlik göstermektedir.

Leave A Reply

Your email address will not be published.