Faizler Ne Zaman Düşer? Neden Düşmüyor?

0

Ülkemizde enflasyonun yüksek olması, buna bağlı bir şekilde faizlerin de yüksek olması gibi bir durum ortaya çıkarıyor. Devlet tarafından uygulanan ekonomik programlar ve politikalar hem faiz oranlarında hem enflasyon oranlarında iyileşme elde edilmesi için çalışmalar sergilese de ülkemizde birçok farklı etki nedeniyle düşüş elde edilemiyor. Faiz oranlarının düşürülmesi için adımlar atıldığında ise ekonomi döviz kurunun yükselişi tehdidi ile karşı karşıya kalıyor.

Faizler Neden Düşmüyor ?

Tüketici enflasyonu ve üretici enflasyonu konusunda ortaya çıkan yüksek rakamlar genel enflasyon rakamlarında da yüksek bir sonuç ortaya çıkarıyor. Ülkemiz ile benzer kategoriler içerisinde yer alan birçok ülkede enflasyon daha düşük rakamlarda yer alırken, ülkemizde çok yüksek sonuçlar ortaya çıkıyor. Bu durumda enflasyonun çok yüksek olması ve gelecekte enflasyonun düşüp düşmeyeceğinin bilinmemesi gibi durumlar da faizlerin düşürülmesini ihtimalini ortadan kaldırıyor. Ülkemizde faizlerin zorla düşürülmeye çalışılmasında ise tersine bir şekilde yapılan tasarruflar nedeniyle döviz ve tüketim kaynakları artış göstererek, enflasyon ve faiz oranları yükseğe çıkıyor.

Türkiye’de Faiz Neden Düşmüyor?

Ülkemizde ekonomik anlamda inceleme yapıldığında, faizin düşmemesinin belirli başlı bazı sebepleri ön plana çıkmaktadır. Bu sebepler arasında ilk olarak enflasyonun yüksek olması görülmektedir. Ancak enflasyon dışında da bazı önemli konular yer almak ile birlikte bu konularda da gelişmelerin elde edilmesi ve iyileştirmelerin yapılması gereklidir.

Enflasyon sonrasındaki en önemli konulardan birisi bütçe açığının hızlı bir artış göstermesidir. Özellikle son yıllarda sürekli bir şekilde yapılan seçimler ve bu seçim süreçlerinde yapılan harcamalar bütçe açığını çok daha yüksek noktalara ulaştırmıştır. Bütçe açığı yükseldiğinde, hazine borçlanır ve hazine borçlandığında da faizler yukarı çıkar ve düşürülemez. Hazinede yaşanan nakit açığı üzerinde borçlanma yapılması da faizlerde artışa yol açar.

Farklı bir neden olarak faizlerin düşmemesinin arkasında cari açığın ve dış borçların çok yüksek olması da bulunuyor. Cari açık açısından yapılan çalışmalar ve ticaret anlaşmaları gibi noktalar dış ticaret açığında küçülme gösterse de yine de faiz oranları düşüş göstermiyor. Özellikle ülkemiz dış borçlanma konusunda da halen çok yüksek rakamlar ile borç içerisinde bulunduğu için faiz oranlarında düşüş sağlanamıyor.

Amerikan Merkez Bankası’nın piyasadan para çekmesi, dolar fiyatlarının yükselmesine neden olurken, faiz oranları yükseltilerek de dolara müdahale edilmek isteniyor. Özellikle devlet yönetiminin merkez bankası üzerindeki müdahaleleri ile faiz oranlarının düşürülmesi ihtimali çok daha az olarak görülüyor. Ayrıca faizlerin düşmemesinin arkasında siyasi riskler, döviz kurları ve kredi mevduat dengesinde yaşanan bozukluklar gibi birçok nokta da yer alıyor.

Ülkemizde Faiz Oranları Ne Zaman Düşer?

Türkiye’de faizlerde düşüş elde edilebilmesi için çok iyi bir yönetimin sergilenmesi, ortaya çıkarılan ekonomik programların sağlam bir şekilde uygulanması gerekir. Öncelikle kamu harcamalarında kısmaya gidilmesi, ülkede üretimin ve istihdamın arttırılması gerekir. Üreticinin desteklenmesi ile birlikte ülkede tüketici ve üretici enflasyonunda düşüş elde edilebilir. Bunun ardından ülkede faiz düşüşünün elde edilmesi mümkün hale gelebilir.

Leave A Reply

Your email address will not be published.