Finansal Analiz Nedir? Nasıl Yapılır?

0

Son derece teknik bir terim olan finansal analiz; yatırım dünyasının olmazsa olmazı olarak karşımıza çıkmaktadır. Finans analiz nedir? Firmaları, bütçeleri ya projeleri değerlendirme sürecine finansal analiz denir. Temel olarak finansal analizin bir işletmenin parasal açıdan değerlendirilmesi anlamına da gelmektedir. İşletmeye ait istikrarlı bir yatırımı işletmenin yeteri kadar destekleyip destekleyemeyeceğin değerlendirme sürecine finansal analiz deniyor. Finansal analiz ilgili işletmelerin parasal ya da likit bir yatırımı destekleyebilme kapasitesini ölçemeye yarar!

Yatırımcılar açısından finansal analiz kavramı önemli verileri sunmaktadır. Finansal analiz yaparken birtakım veriler dikkate alınmaktadır. Özellikle ilgili firmaya ait gelir tablosunun durumu finansal açıdan son derece önemlidir. Yine firmaya ait nakit akışı ile bilançolar tablosu da finansal analizde dikkate alınmaktadır. Finansal analizi yapan alanında uzman olan kimselere finansal analist denilmektedir. Finansal analistler belirtilen bu kriterleri dikkate alarak; etkili bir finansal analizin ortaya konulmasını mümkün kılarlar. Böylece yatırımcılar açısından oldukça önem arz eden bir veriyi de ortaya koyarlar!

Finansal Analiz Nedir?

Finansal analiz nedir? Firmaların ekonomik eğilimlerini değerlendirmek amacıyla yapılan nitelikli değerlendirme sürecidir. Yine finansal analizin işletmelerin kendi finansal politikalarını oluşturması hususunda da önemli olduğunu ifade etmek mümkün olmaktadır. Bununla birlikte finansal analiz kavramının ticari faaliyetleri de etkilediğini söyleyebiliriz! İşletmelerin uzun vadeli projeleri destekleme kabiliyetinin de belirlenmesinde finansal analizler etkili olmaktadır. Ayrıca finansal analizin bir sayısal veri sentezi olduğunu ifade etmek de mümkün olmaktadır.

Finansal Analiz Nasıl Yapılır?

Finansal analiz ticari hayat açısından son derece etkili bir özelliğe sahip değerlendirmeyi içermektedir. Finansal analiz nasıl yapılır? Finansal analiz yapmanın pek çok farklı yol ve yönteminin bulunduğunu ifade etmek mümkün olmaktadır. Bu kapsamda finansal analizin finansal verileri analiz etme süreci olduğunu da unutmamak gerekmektedir. Finansal analiz yaparken ilk önce sektörde yer alan diğer şirketlerin finansal durumunlar göz önünde bulundurulur. Böylece söz konusu firmanın sektördeki yeri isabetli bir şekilde tespit edilmeye çalışılır.

Finansal analiz yaparken ilgili işletmenin tarihsel süreç içerisindeki performanslarına bakılır. Geçmişteki performansıyla şimdiki performansının kıyaslaması yapılır. Böylece finansal analizi yapılan firmamın net bir fotoğrafı çekilir. Finansal analiz yaparken firmalara ait varlıkların geri dönüşleri dikkatli bir şekilde incelenir. Yine finansal analiz çalışmasında ilgili firmanın karlılık durumu da tespit edilir. Elbette ki ilgili firmaya ait ola varlıkların nasıl kullanıldığına dair etkili bir araştırmanın finansal analiz çerçevesinde yapılması mümkün olur. Bu çalışma sayesinde işletmelerin yatırım politikaları da şekillenir!

Leave A Reply

Your email address will not be published.