Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Nedir? Nasıl Hesaplanır

0

Ülkenin ekonomik göstergelerinin arasında en önemli göstergelerden biri olarak kabul edilen GSYİH, ülkenin ne kadar büyüdüğü hakkında detaylı bilgileri sayısal veriler eşliğinde vermektedir. Değişik hesaplama yöntemlerinin sonucunda ulaşılmakta olan bu değer, ekonominin ne durumda olduğu hakkında bilgiler vererek ülkenin ekonomisinin yorumlanmasında ilk olarak bakılacak olan verilerden biridir.

Kısa bir şekilde anlatmak gerekirse Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, ülkenin ekonomik faaliyetleri konusunda yapılan kesin bir ölçümdür. Ülkenin büyümesini ve daralması durumlarını en ince ayrıntısına kadar ortaya koymaktadır. Bu yönü sebebiyle ülkede yaşayan insanların bu ölçütün ne anlama geldiğini bilmesi, ülke ekonomisi konusunda fikir sahibi olmalarını sağlamaktadır. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Nedir? Nasıl Hesaplanır konusunda detaylı bilgileri yazımızın devamında bulabilirsiniz.

GSYİH Hesaplamasında Yasadışı ve Kayıt Dışı Ekonomi Kullanılır mı?

GSYİH hesaplaması nasıl olur diye düşünen kişiler için hesaplamalarsa çok büyük bir rolü olmasa bile yasadışı ve kayıt dışı ekonomik ürünleri ve hizmetleri katmak  gerektiğini söylemek gerekir. TÜİK tarafından yayınlanmış olan Üretim ve Harcama Yöntemi ile Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Tahminleri, Kavram, Yönetim ve Kaynaklar ile ilgili bilgiler veren kitapçıkta GSYİH hesaplamalarına yasadışı ve kayıt dışı ekonomik verilerinde katılması gerektiği belirtilmiştir. Avrupa Birliğine katılım süresi boyunca kayıt dışı ekonomisini içerek şekilde düzenlemeler yapılmıştır. Ülke içerisinde uyuşturucu üretim ve tüketimleri, fuhuş ve kumar gibi karanlık işlerde yapılan hizmetler GSYİH hesaplamasına dahildir.

GSYİH Neden Ekonomik Büyümeyi Gösterir?

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla verileri sayesinde ülke sınırları içerisinde üretilen nihai mal ve hizmetlerin para cinsinden değerlerinin gösterilmesi ekonomi hakkında genel ve net bilgiler vermektedir. Bu sebeple GSYİH, ülke sınırları içerisinde ekonomik bir faaliyet ölçüm raporudur. Ekonomik büyüme ve GSYİH ilişkisi genel olarak ekonominin gelişmesi ve ülke içerisinde yaşayan kişilerin refahı ile doğru orantılıdır. Bu taraftan bakıldığında GSYİH büyümeyi ve kalkınmayı ölçer mi gibi soruların net cevabını alabilirsiniz. Ölçek verilerinin bir önceki çeyrek döneme göre azalma göstermesi, ekonominin hızlı bir şekilde düşüşte olmasını göstermektedir. Bu noktaya gelindiğinde nominal ve reel büyüme verilerini incelemeniz gerektiğini de bilmeniz gerekiyor.

Leave A Reply

Your email address will not be published.