Öğretmen Maaşı Ne Kadar? Güncel Öğretmen Maaşları

0

Öğretmen maaşları kademelerine göre çok değişiklik gösterdiği için bu konu her zaman merak edilmektedir.  Esasında sadece öğretmenler değil normal sivil vatandaş dahi öğretmen maaşlarını merak etmektedir. Bu durum doğal olarak öğretmen maaşları ne kadardır? Sorusunu sıklıkla karşımıza çıkarmaktadır. Öğretmen maaşları öğretmenlerin hizmet verdikleri yıllara göre farklılıklar göstermektedir. Öğretmenlik mesleğine yeni başlayan 9/1 kademeli öğretmen ile 1/4 kademeli öğretmenler arasında maaş farkları bulunuyor. Bu noktada öğretmenin kademe ve derecesi onun aldığı maaşı da doğrudan etkilemektedir.

Genel olarak ülkemizde öğretmen maaşlarının düşüklüğünden sıklıkla söz edilmektedir. Bu noktada ek derslerin ek ödeme olarak yansıtılması, öğretmenler açısından maaşların iyileştirilmesi anlamına gelmektedir. Ek derslerin ödemeleri hesaplanırken birçok faktör değişkenlik gösteriyor. Öğretmenin normal ücreti; ücret yılı/ayı, görev türü gibi farklılıklar ücrette değişikliğe sebep oluyor. İşte, öğretmen maaşları ne kadar merak ediyorsanız buradan öğrenebilirsiniz. Bu kapsamda zamlardan sonra ek ders ücretlerinin aşağıdaki gibi sıralandığını söylemek de mümkün olmaktadır

 • Gündüz saatindeki normal ek ders ücreti: 17,22 TL olarak belirlenmiştir.
 • Gece ek ders ücreti yani normal ders saati dışındaki ek ders ücreti: 18,45 TL olarak belirlenmiştir.
 • Takviye kursu ek ders ücreti, yani hafta sonu kurslarının ek ders ücreti: 34,45 TL olarak belirlenmiştir.
 • Özel eğitim ek ders ücreti: 21,54 TL olarak belirlenmiş durumdadır.

Görüldüğü üzere öğretmen maaşlarına doğrudan etki eden ek ders ücretleri oldukça farklı ücretlendirmelerden oluşmaktadır.

Öğretmen Maaşları Ne Kadardır?

Öğretmen Maaşları Tam Olarak Ne Kadar?

Elbette ki öğretmen maaşları ne kadardır? Sorusuna net bir şekilde yanıt vermek için hizmet yılınız baz almalıyız. Bu kapsamda hizmet yıllarına göre öğretmenlerin aldığı maaşları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 • Hizmet yılı 5 yıldan az olan öğretmenler: 4.089 TL maaş almaktadır.
 • Hizmet yılı 5-10 yıl olan öğretmenler: 4.187 TL maaş almaktadır.
 • Hizmet yılı 10-15 yıl olan öğretmenler: 4.276 TL maaş almaktadır.
 • Hizmet yılı 15-20 olan öğretmenler: 4.825  TL maaş almaktadır.
 • Hizmet yılı 20’den fazla olan öğretmenler: 5.011 TL maaş almaktadır.

Öğretmen Maaşları Nasıl Hesaplanır?

Öğretmen maaşı ek ders ücreti hesaplanırken dikkat edilecek, değişkenlik gösteren faktörler şunlardır:

 • Öğretmenin normal ücreti
 • Ücret yılı/ayı
 • Ödenecek ek ders ücretinin 1 saatlik karşılığı
 • Öğrenim durumu
 • Görev türü

Gibi değişkenler önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra öğretmenlerimizin ek ücretleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, ilgili mali yıl bütçesi ve ilgili dönem toplu sözleşmesinde yer alan hükümler ile aylık katsayısı esas alınmak şartı ile hesaplanır.

Leave A Reply

Your email address will not be published.