İcra Borcu Taksitlendirme Nasıl Yapılır

0

İcra Borcu Taksitlendirme

2016 yılında Adalet Bakanlığı tarafından getirilen icra borcu taksitlendirme imkanı borçlu vatandaşlar için büyük kolaylık sağladı. Borçlu vatandaş borcun tamamını tek seferde ödeyebileceği gibi ilk taksidi peşinen verip diğer taksitleri de doğru ve zamanında ödeyeceğinin taahhüdünü verebilir. Alacaklı tarafından icra takibi başlatıldığı anda borçlu hacizden önce ve sonra olmak üzere iki şekilde taksitlendirme ödemesi yapabiliyor. Fakat taksitlendirmenin durumu alacaklının durumu kabul etmesine bağlıdır. Alacaklı taksitlendirmeyi kabul etmeme hakkına sahiptir. Borçlu kişi satış talebinden önce borcunu öderse haciz gelme sorunu ortadan kalkar.

Taksitlendirme, hacizden önce ve hacizden sonra olmak üzere ikiye ayrılır.

Hacizden önce taksitlendirmede alacaklı ve borçlu icra müdürlüğüne giderek bir anlaşma yapar. Alacaklı ve borçlu arasında taksitli ödeme anlaşmasının geçerli olabilmesi için bazı şartlar gereklidir. Bunlar;

  • Ödenecek taksit miktarının belirlenmesi
  • Borçlunun ödeme zamanlarının belli olması
  • İlk taksidin hemen verilmesi

Anlaşma iki şekilde olur.

1-  Alacaklı ve icra memuru haciz yapılacak alana geldiğinde borçlu taksitlendirme teklifi yapar ve alacaklı da bunu kabul eder. Borçlunun bu teklifini icra memuru ayrıntılı bir şekilde haciz defterine kayıt eder ve haciz işlemi ortadan kalkar.

2-  Haciz işlemi olmadan önce borçlu icra dairesine gider ve dosyaya taksitle ödeme yapmak istediğini yazdırır. Bu teklif alacaklıya resmi bir yazıyla tebliğ edilir ve alacaklı da bunu kabul ettiğini bildirir. Böylelikle alacaklı ve borçlu icra müdürlüğüne beraber giderek imza verir.

Hacizden sonra taksitlendirmede, alacaklının taksitlendirmeye itiraz etme hakkı bulunmamaktadır. Ancak borçlunun bu şartı ödemek için bazı şartlara gereksinimi vardır. Bu şartlar;

  • Borçlunun yeterli malı haciz edilmiş olmalı
  • Borçlu, alacaklının haciz talebinden önce borcunu düzenli olarak ödemeyi kabul etmiş olmalı
  • Her taksit borcun dörtte birinden aşağı olmamalıdır.

Leave A Reply

Your email address will not be published.