İkame Mal ve Giffen Mal Ne Demek?

0

 İkame Mal ve Giffen Mal Ne Demek?

Ekonomi dünyasının en fazla merak edilen soru ikame mal ve Giffen mal ne demek? Şeklinde olacaktır. Aslında bunun tanımı ise son derece kolaydır. Çünkü fiyat arttığında daha fazla kullanılan mallara ikame mal ya da Giffen mal adı verilmektedir. Söz konusu terim aslında ekonominin en önemli ayaklarından biri olarak tanımlanmaktadır.

Giffen paradoksu ismiyle de bilinen bu terimdeki görüşe göre,  talep kanununa göre söz konusu malın fiyatı artış gösterdiğinde, o malın talep edilen miktarının da düşmesi gerekmektedir. Çünkü bu süreçte tüketicinin tercihi, fiyatı artan ürünü bırakma kararı alarak, rakip mallara geçiş şeklinde olabilir. Öte yandan az Giffen mallarına olan talepte de talep kanununa ters şekilde hareket etme durumu gerçekleşmektedir.

Ekonomi terimleri sözcükleri arasında yer alan ikame mal ile giffen mal kavramları günlük hayatla doğrudan ilgilidir. Zira talep edilen bir malın fiyatları artış gösterdiğinde tüketicilerin pek çoğu da doğrudan ikame mallara yönelmektedir.

Giffen Paradoksu Nereden Gelmektedir?

İkame mal ve Giffen mal ne demek? Sorusunun cevabı ya da Giffen paradoksu olarak da anılan söz konusu paradoksun adı aslında 19’uncu yüzyıla dayanmaktadır. O dönemde yaşamış olan İskoçyalı ekonomist Robert Giffen’den adını alan bu paradoksun hikayesinde de İskoçyalı ekonomistin karşı karşıya kaldığı bir durum yer almaktadır.

 İkame Mal ve Giffen Mal Ne Demek?

Tarihte yer alan bilgiye göre, Giffen yapmış olduğu bir araştırma için İrlandalı maden işçilerinin tüketim alışkanlıklarını izlemektedir. Ve bu süreçte son derece enteresan bir durumla karşı karşıya kalmıştır. Bu duruma göre işçiler, patatesin fiyatında yaşanan artışa rağmen, patates taleplerini artırmaya yönelmişlerdir.

Giffen Paradoksu İçin Gereken Üç Koşul

Giffen paradoksunun oluşması için üç koşula ihtiyaç vardır. Bunlardan ilki ilgili malın, mutlaka düşük mal olmasıdır. İkincisi ilgili malın ikamesinin zor bulunması gerektiğidir. Son olarak üçüncüsü ise ilgili malın tüketicinin bütçesinde büyük bir yer tutması gerektiğidir.

Söz konusu koşullardan da anlaşıldığı gibi, fakir işçi sınıfının gelirinin büyük bir kısmında patates yer almaktadır. Ve bu sebeple de patatesin fiyatı ne kadar artarsa artsın, o dönem için ikamesi bulunmamaktadır. Çünkü et gibi lüks gıdalarla karşılaştırıldığında da en ucuz seçenek hala patates olmaktadır. Bu sebeple de işçiler, patates tercih etmeyi sürdürecektir. Bu durum da ikame mal ve Giffen mal ne demek? Sorusunun en net cevabı olarak tanımlanabilmektedir. Bu terim özellikle düşük bütçeyi ilgilendirir.

Leave A Reply

Your email address will not be published.