Karlılık Oranları Nedir? Nasıl Hesaplanır?

0

Karlılık Oranları Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Ekonomi dediğimizde akla ilk gelen terimlerden biri de karlılık oranı olacaktır. Bu anlamda en fazla araştırılan sorular arasında da karlılık oranları nedir, nasıl hesaplanır? İlk sırada yer almaktadır. Bunu çok kısa bir cümle ile açıklamak da mümkündür.

Karlılık oranlarını, firma ve işletmelerin elde etmiş olduğu karlılığın oranlarla ifade edilişi şeklinde tanımlamak son derece doğru olacaktır. Fakat burada dikkat edilmesi gereken unsur şu olacaktır ki, karlılık oranları her alanda son derece geniş bir kullanım alanına sahip olması ile bilinmektedir. Ayrıca karlılık oranlarının değerlendirilmekte olduğu süreçte, göz önünde bulundurulan birtakım farklı etmenler de söz konusudur. Ve bu etmenlerin de incelenmesi sonucunda, daha verimli finansal yönetim çalışmasının oluşturulması adına karlılık oranlarının ne olduğuna bakmak gerekmektedir.

Hesaplamada Dikkat Edilecek Etmenler

Bunun yanı sıra etki unsuru olan diğer etmenlere bakıldığında, aynı sektör içerisinde yer alan diğer firmaların karlılık oranlarına mutlaka bakılması gerekmektedir. Ve beraberinde ekonominin genel durumunun incelenmesi, enflasyon verilerinin de detaylı olarak analiz edilmesi şart olacaktır. Çünkü bunlar karlılık oranları nedir, nasıl hesaplanır? Sorusunun en önemli cevapları arasında yer almaktadır. Öte yandan söz konusu verilere, bunların dışında kalan daha fazla etmenlerin eklenmesi de olasıdır.

Karlılık Oranları Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Ekonomide karlılık, kazanç son derece önemli bir yere sahip olmaktadır. Varlıkların kazanma gücü olarak bilinen ve varlıkların defter değeri getirisi de burada önemli bir paya sahip olacaktır. Öte yandan öz sermayenin sahip olduğu kazanma gücü de öz sermayenin defter değeri getirisi olarak tanımlanmaktadır. Burada konuların farklı başlıklar içerisinde değerlendirilmesi, kaynak farklılıklarından kaynaklanmaktadır.

Karlılık Oranları Nasıl Hesaplanır?

Ekonominin her alanında olduğu gibi,  karlılık oranını hesaplama konusunda da formül şarttır. Burada dikkat edilmesi gereken kar marjı hesabında, Net Kar=FVÖK – Faiz – Vergi şeklinde karşımıza çıkacaktır. Bu formül, firmanın giderlerinin kar üzerindeki etkisini de göstermektedir.

Firmanın varlıklarının % kaç oranında kar getirdiği ise finansal yönetim karlılık oranı olarak gösterilmektedir. Bu daFVÖK = Faiz ve Vergi Öncesi Kar şeklinde hesaplanmaktadır. Son olarak net kar marjı için gereken hesaplama yöntemleri arasında Net Kar Marjı = Net Kar/Satışlar ya da Kar Marjı = FVÖK/Vergi Satışlar yer almaktadır.

Bu da karlılık oranları nedir, nasıl hesaplanır? Sorusunun en basit cevabı olarak açıklanabilir. Elbette ki karlılık oranlarının hesaplanması söz konusu olduğunda nitelikli bir bilgi birikimi şart olmaktadır!

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.