Kira Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?

0

Kira geliri; Gelir Vergisi Kanunu’na bağlı olarak herhangi bir konut, taşıt veya mülk sahibinin belirli bir süre karşılığında, belirlenen miktara bağlı olarak bu gayrimenkulleri başkasına vermesidir. Kira gelir vergisi de kira alan vatandaşların bu mülkleri üzerinden devlete vergi vermesine dayanır. Kira karşılığında alınan gelirler resmi olarak ‘gayrimenkul sermaye iradı’ adını alır.

Kira Gelir Vergisi Hesaplama

Kira gelir vergisi hesaplama yöntemi aşağıdaki basamakların seçimiyle yapılır;

 1. Hesaplama Yöntemi Seçme
 2. Beyanı Verilen Gayrimenkul Seçme
 3. Yıllık Toplam Kira Geliri Yazılması
 4. İş Yeri İse İş Yeri İçin Ödenmiş Stopaj
 5. Kira Harici Vergiye Tabi Gelir
 6. Gelir Beyanı Verip Vermeme
 7. Makbuzlu Bağışlar
 8. Faturalı Giderler ve Amortisman
 1. Hesaplama Yöntemi Seçme

Burada yapılması gereken gerçek gider mi götürü gider mi bunu seçmektir. Götürü gider de kira gelirinden %15 sabit gider düşülürken gerçek gider de kira gelirinden faturalı giderler düşülür.

 1. Beyanı Verilen Gayrimenkul Seçme

Kiraya verdiğiniz gayrimenkulünüz konut veya iş yeri olabilir. Seçiminizi konut, iş yeri ya da konut ve iş yeri olarak yapabilirsiniz.

 1. Yıllık Toplam Kira Geliri Yazılması

Bu basamakta aylık kira gelirinizi 12 ile çarparak elde ettiğiniz rakamı yazmalısınız.

 1. İş Yeri Stopajı Ödeme

Stopaj kısaca vergiden maliyeye yapılacak kesinti demektir. Eğer mülkünüz iş yeri ise ve iş yerinin stopaj ödemesi gerekiyorsa bu kısımda belirtilir. Mülkünüz konut ise bu bölümü geçebilirsiniz.

 1. Kira Harici Vergiye Tabi Gelir

Bu kısımda yıl içinde elde edilen irat ve kazançların gayri safi tutar toplamı girilir.

 1. Gelir Beyanı Verilecek Mi?

Kira gelirine ek olarak mesleki veya ticari olarak gelirlerini belirtmek zorunluluğu olan vatandaşlar istisnalardan yararlanamaz. Bu sebeple bu kısım da doldurulmalıdır.

 1. Makbuzlu Bağışlar

Makbuzlu bağışlar kira gelir vergisinden düşülür. Bu nedenle Gelir İdaresi tarafından belirlenmiş kurumlara bağış yapılmış ve makbuz alınmışsa burada belirtilmelidir.

 1. Faturalı Giderler ve Amortisman

Bu kısım gerçek gider kısmını seçtiyseniz sizi ilgilendiriyor. Gayrimenkulünüzü alırken eğer banka kredisi aldıysanız kredinizi, kiradaki mülkünüz için ödediğiniz ısı, ışık, su, güvenlik giderleri, amortisman giderleri, sigorta giderleri, belediyelere yapılan ödemelerdeki katılım harç payları, vergiler, zararlar, harçlar, sözleşme giderleri faturası mümkünse gider olarak kayıt edilir.

Kira Vergisi Alt Sınırı

Konut kira vergisi ödeme zorunluluğu olan vatandaşların zorunluluk tutarları yıldan yıla göre değişmektedir. Yani resmi olarak yıllık kira tutarı belirlenen rakamın altında olan kişiler vergi vermez. Bu tutar 2017 yılında 3.900 TL iken 2018 yılında 4.400 TL olmuştur. 2018 için yıllık kira geliri 4.400 TL altında olan vatandaşların kira vergisi vermesine gerek yoktur.

Kira Vergisi Ödeme

Kira gelir vergisi mart ve temmuz aylarında verilir. Kira gelirinin elde edilmesinin ardından sonraki yılın mart ayında kira gelir beyannamesi verilir. Bu beyanname Martın 1’i ile 25’i arasında yapılır. Örnek verilesi gerekirse; 2018 yılı elde edilen gelirler 2019 yılı mart ayında verilmelidir. Bireylerin verdiği beyanname üzerinden hesaplanan tutar iki eşit parçaya bölünerek mart ve temmuz aylarında devlete ödenir.

Kira gelir vergileri;

1- Tahsil yetkisi olan bankaların herhangi bir şubesinden ödeme,

2- İnternet aracılığıyla www.gib.gov.tr web adresinde bulunan anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla ödeme,

3- Vergiyle mükellef kişinin bağlı olduğu vergi dairesine ödeme

4- Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesindeki hesabın resmi şekilde bildirilmesiyle herhangi bir vergi dairesine ödeme yapılarak tazmin edilebilir.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.