Kurumlar Vergisi Nasıl Hesaplanır?

0

Vergi, bir devlet için kazanç yollarından en önemlisidir. Vergiyle alakalı konular Maliye Bakanlığı tarafından değerlendirilmektedir. Vergiyle ilgili işlem yapılan yerlere ise vergi daireleri denmektedir. Çok fazla vergi çeşidi bulunmaktadır. Katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, damga vergisi, emlak vergisi… Bu şekilde daha pek çok örnek verebilmemiz mümkündür. Bunlardan bir tanesi de kurumlar vergisidir. Elbette ki kurumlar vergisi nasıl hesaplanır? Sorusu vergi mükelleflerinin yanıtını merak ettikleri bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kurumlar vergisi diğer vergi türlerine göre daha spesifiktir çünkü belli bir şekli vardır. Diğer vergiler gibi çok fazla kişiyle iletişim kurmak zorunda kalmazsınız. Günümüzde çok fazla kurum bulunmaktadır. Ve bu kurumların kazandıkları üzerinden alınan vergi çeşidine de kurumlar vergisi denmektedir. Kurumlar vergisinin hesaplanması işlemi söz konusu olduğunda karşımıza profesyonel bir hizmet çıkmaktadır. Zira kurumlar vergisinin hesaplanması oldukça hassas olan bir süreci içine almaktadır.

Kurumlar vergisinin nasıl hesaplandığına gelecek olursak; söz konusu kurumun bir yıl boyunca vergi sürecinde kazandığı miktarın üzerinden yüzde ile hesaplanır. Bu oran ise %20 olarak belirlenmiştir. Son 2 yıl içerisinde ise bu oranın geçici bir süre ile %22ye çıkarılması kararı verilmiştir. Ve bu miktar ödenmek zorundadır. Bazı kurumlar hem yurt içinde hem de yurt dışında kazanç elde edebilir. Ancak bu kurumların vergisi alınırken sadece bulunduğu ülke içerisindeki kurum için vergi alınmaktadır.

Kurumlar Vergisi Ne Zaman Ödenir?

Kurumlar vergisi vergi ödemesinin talep edildiği ay içerisinde ödenmelidir. Ödeme yolu ise vergi daireleri ya da söz konusu banka ile gerçekleştirilebilir. Bu beyanname gerçekleştiği zaman ödeme yapmak mecburi olmaktadır. Beyanname de verilmesi gerekir. Eğer verilmesi gerektiği gibi verilmezse ceza uygulaması yapılır.

Ödenmediği durumda faiz uygulanır ve daha büyük borçlar için bloklama yapılması da mümkündür.  Kurumlar vergisinin ödemesi geciktiğinde birtakım sorunlarında gelmesi kaçınılmazdır. Bundan dolayı kurumlar vergisinin zamanında ödenmiş olması önemlidir.

Kurumlar Vergisi Beyannamesi Nedir?

Kurumlar Vergisi Beyannamesi Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu 1010 numaralı vergi beyannamesidir. Belirtilen dönem içinde, vergi dairelerine ya da e-beyanname üzerinden iletilmesi gereken süre içinde iletilmelidir.

Kurumlar vergisi, kurumlar vergisi beyannamesinde yazılan bilgiler dikkate alınarak belirlenir. Elbette ki kurumlar vergisi nasıl hesaplanır sorusu kapsamında kurumlar vergisi beyannamesinin nasıl yapıldığı da merak edilmektedir.

Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nde mükellef olan kişinin kimlik bilgileri, geçmiş yıllardaki kazanç ve zararları, kurumlar vergisi miktarı ve geri kalan tüm mali bilgiler yer almaktadır. Beyanname’ye ek olarak da makbuzlar ve gerekli tablolar belirtilmelidir.

Leave A Reply

Your email address will not be published.