Likidite Nedir? Likidite Türleri Nelerdir?

0

Firmalar açısından likidite nedir? Sorusunun yanıtı; ‘’nakit paradır.’’ Yani firmalara ait olan varlıkların en hızlı bir şekilde nakde dönüştürülebilme yeteneğine likidite denir. Firmaların varlıklarını nakde dönüştürme yeteneğinin fazla olması, firma açısından oldukça önemli kazanımları da beraberinde getirmektedir. Burada aktif varlıklar; yani nakde çabuk dönüşten varlıklar, yüksek likiditeyi ifade eder. Ancak duran varlıkların ise en düşük likiditeyi tanımadığını ifade etmek mümkün olmaktadır.

Günümüz koşullarında likidite kavramı oldukça teknik bir kavram olarak tanımlansa da bu kavramın firmalar açısında hayati derecede önemi bulunduğunu ifade etmek mümkün olmaktadır. Dolayısıyla likidite nedir? Sorusunun yanıt firmalar açısından son derece önemli bir sonucu ortaya koyar. Bu noktada iki likidite türünden söz etmek mümkün olmaktadır. İşte likidite türleri:

  • Gerçek Likidite
  • Teknik Likidite

Söz konusu likidite türleri yatırımcılar açısından oldukça önemlidir. Zira bu likiditeler firma hakkında gerçek bir değerlendirmenin yapılmasını mümkün kılar. İşte likidite türlerinin anlamları!

Likidite Nedir? Likidite Türleri Nelerdir?

Gerçek Likidite Nedir?

Temelde gerçek likidite işletmenin finansman yeteneğini ifade eder. Yani herhangi bir durumda firmanın işletmesinin sona erdirilmesi durumunda; firmaya ait olan tüm varlıkların, tüm borçlarını kapatabilme yeteneğinin varlığıdır. Firmanın borçlarının kolay bir şekilde kapatılmasını sağlayabilen bu varlıklar; işletmeler açısından hayati derecede önemlidir. Bu durumu örneklendirecek olursak; bir işletme battığında kasasında bulunan nakit dahil olmak üzere diğer tüm varlıklarının kolayca elden çıkması karşılığında tüm borcu bitirebiliyor olması durumudur.

Teknik Likidite Nedir?

Bir işletmenin vadesi geldiği zamanda ödemelerini nakit olarak yapabilme yeteneğine teknik likidite denir. Bu tür likidite firmaların olası risklere karşı dayanıklılık sürecini de karşımıza çıkarır. Tam da bu noktada karşımıza bu iki likidite türü arasında ne gibi fark vardır? Sorusu gelmektedir! Gerçek likidite firmanın iflası durumundaki durumunu göz önüne sererken; teknik likidite ise işletmenin vadesi gelen borç karşısındaki ödeme yeteneğine işaret eder.

Likidite elbette ki her zaman firmanın bilançosunda yer alır. Firmanın likidite durumu; işletmeye ait varlıkların en kolay bir şekilde nakde çevrilebileceklerinden başlar; en zor nakde çevrilebileceklere kadar sıralanır! Dolayısıyla firmaların bilançolarına bakarak; ilgili firmanın likidite durumuna dair bilgi sahibi olmak da mümkün olur. Söz konusu firmaya ait bilançoya ait nakit miktarı en hızlı likidite miktarını verirken; işletmelerin stokları ise likidite değeri düşük varlıklar olarak tanımlanır.  Görüldüğü üzere likidite nedir? Sorusu firmalar açısından hayati derecede önemli olan verileri karşımıza çıkartmaktadır.

Leave A Reply

Your email address will not be published.