Net işletme sermayesi nedir?

0

Bir işletmenin kısa vadeli borçları ile şirketin dönen varlıkları arasındaki farklı net işletme sermayesi nedir? Sorusunun yanıtıdır. Yani bir firmanın kısa vadeli borçlarıyla şirkete ati dönen varlıklar arasındaki farka net işletme sermayesi denir. Özellikle finansal planlama açısından net işletme sermayesinin hayati derecede önemli olduğunu ifade edebiliriz. Bununla birlikte hem finans kuruluşlarına hem de bankalara yapılan kredi başvurularında da net işletme sermayesinin dikkate alındığını ifade etmek mümkün olmaktadır.

Temel olarak net işletme sermayesin işletmenin genel gidişatıyla ilgili en net verileri içerdiğini söyleyebiliriz. İlgili firmanın kısa vadeli borçlarının ödenebilme kabiliyetini de göstermesi bakımından bu verilerin önemli olduğunu ifade edebiliriz. Elbette ki bir işletmenin kısa vadeli borçlarını dönen varlıklarıyla karşılayabiliyor olması; o firma için önemli bir kazanımdır. Bununla birlikte dönen varlıkların kısa vadeli borçları karşılamıyor olması da önemli bir riski beraberinde getirmektedir.

Bir işletme ait net işletme sermayesinin pozitif yönde olması, ilgi firmanın lehine tanımlanan bir durumdur. Bununla birlikte ilgili firmanın işletme sermayesinin negatif yönde olması ise birtakım sorunların var olduğu anlamına gelmektedir. Bu kapsamda firmaya ait dönen varlıklar şayet kısa vadeli borçları ödeyemiyorsa; ilgili firmanın nakit sıkışıklığı sorunuyla karşılaşması kesindir. Bundan dolayı söz konusu firmanın bu sorundan kurtulmak için yeni bir borç yüküne girmesi gerekebilecektir.

Net İşletme Sermayesinin Pozitif Olması

Elbette ki net işletme sermayesi nedir? Sorusuna verilen yanıttan sonra net işletme sermayesinin iki yönlü olabileceği gerçeğiyle karşılaşırız. Yani net işletme sermayesi ya pozitif yönde ya da negatif yönde gelişmek durumundadır. Peki net işletme sermayesin pozitif yönde ise bu durum nasıl yorumlanabilir? İşte ayrıntılar:

  • İlgili firmanın yeni yatırım kararları alması muhtemeldir
  • İlgili firma dilerse vadeli satışlarını rahatlıkla arttırabilecektir
  • Şirketin kısa vadeli borçlarını ödeme kabiliyeti var demektir
  • İlgili işletme bankalardan kredi çekmek istediğinde herhangi bir sorun yaşamaz
  • Şayet net işletmesi pozitif olan firma üretim yapıyorsa; üretim miktarını rahatlıkla arttırabilir

Görüldüğü üzere et işletme sermayesinin pozitif yönde olması; ilgili firma açısından oldukça kazanımlı bir durumdur. Peki söz konusu firmanın net işletme sermayesi negatif yönde gelişiyorsa; bu durum nasıl yorumlanır? İşte ayrıntılar:

Net İşletme Sermayesinin Negatif Olması

Elbette ki bir işletmenin net işletme sermayesi negatifse aşağıdaki yorumların yapılması mümkün olacaktır:

  • Söz konusu firmanın finansman oluşturmak konusunda sıkıntısı vardır
  • İlgili firma özellikle kısa vadeli borçlarını ödemek konusunda zorlanacaktır
  • Hem banka kredileri hem de dış kaynak konusunda ilgili firma önemli sorunlar yaşayacaktır

Leave A Reply

Your email address will not be published.