Sektör Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?

0

Etkili bir finansal terim olarak karşımıza çıkan sektör analizi oldukça teknik bir kavramdır. Sektör analizi nedir? Ekonomi hayatın içerisinde var olan herhangi bir sektöre ait mali ve ekonomik durumun genel beklentiler çerçevesinde değerlendirilmesine sektör analizi denir. Temelde sektör analizinin bir nevi firmaların performansını ölçtüğünü söyleyebiliriz. Herhangi bir sektörün içerisinde yer alan bir grup firmanın tam anlamıyla bir bütün olarak ele alınması ve net bir performansının yansıtılması sürecine sektör analizi denilmektedir. Dolayısıyla yatırımcılar açısından sektör analizinin güçlü bir veri kaynağı olduğunu da ifade etmek mümkün olmaktadır.

Sektör analizi temel olarak öncelikli olarak yatırımcıların karar alma sürecine katkı sunmaktadır. Yani bir yatırımcı yatırım kararı almadan önce etkili bir sektör analizine ihtiyaç duymaktadır. Dolayısıyla nitelikli bir sektör analizinin bir potansiyel durumunun tespitinde etkili olduğunu da ifade edebiliriz. Sektör analizi nedir? Sorusunun en net yanıtı ise; bir sektörde yer alan firmanın genel durumunun saptanarak, gelecekteki performansına dair değerlendirme yapmaktır, şeklinde olur. Özellikle hisse senetleri açısından sektör analizinin hayati derecede etkili olduğunu ifade etmek mümkün olmaktadır. Böylece yatırımcılar hangi sektöre yatırım yapacaklarına yani hangi hisse senetlerine yöneleceklerine karar verebilmektedir.

Sektör Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?

Sektör Analizi Nasıl Yapılır?

Sektör analizi elbette ki son derece teknik bir kavramdır. Bundan dolayı sektör analizinin yapılması söz konusu olduğunda karşımıza son derecede detaylı bir süreç çıkmaktadır. Peki sektör analizi nasıl yapılır? İşte sektör analizi yapılırken dikkat edilecek olan başlıklar:

·        Etkili bir rakip analizi yapmak

·        Firmanın ürünlerine olan ilgiliyi tespit etmek

·        Pazarın geleceğine dair etkili bir araştırma yapmak

·        Ürün tüketicilerine doğrudan ulaşarak, güncel veri toplamak

·        Sektöre dair tüketici alışkanlıklarını ve eğilimlerini tespit etmek

·        Piyasaya dair finansal öngörülerin neler olduğunda dair veri toplamak

Nitelikli bir sektör analizi yapabilmek için öncelikli olarak etkili bir rakip analizinin yapılması şarttır. Tam da bu noktada nitelikli bir rakip analizinin isabetli bir şekilde yapılabilmesi sektör analizinin de isabet oranını yüksek tutacaktır. Sektör analizi yaparken sektörde yer alan ürünlere olan talebin de doğru bir şekilde tespit edilmesi gerekmektedir. Zira şayet ürünlere talep fazlaysa söz konusu sektörün bir potansiyel barındırdığını da ifade etmek mümkün olmaktadır.

Sektöre ait güncel pazar durumunun ne olduğu ve nasıl bir gelişim düzeyinde olduğu hususu da önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine sektöre dair tüketici alışkanlıklarının da hangi yönde gelişim gösterdiği de bir diğer önemli husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Elbette ki sektör analizi nedir? Nasıl yapılır? Sorusuna yanıt verirken mutlaka finansal öngörülerin de hangi düzeyde olduğunu tespit etmek şarttır!

Leave A Reply

Your email address will not be published.