Senet Nedir? Nasıl Kullanılır?

0

Senet Nedir? Nasıl Kullanılır ve Senetlerde Zaman Aşımı

Ticari hayatta sık sık karşınıza çıkan senet hakkında bilgi almak isteyebilirsiniz. Senet nedir, senet nasıl kullanılır ve senetlerde zaman aşımı nasıl olur?

Merak ettiğiniz tüm soruların yanıtı aşağıda verilmiştir.

Senet Nedir?

İlk olarak sorulan senet nedir sorusunun cevabı verilmeli. Senet, bir kimsenin ödemeye ya da yapmaya borçlu olduğuna dair belge olarak göstermek üzere imzaladığı dokumandır.

Hukuki anlamda senet için yapılacak olan tanım hukuksal bir işlemi sağlayan resmi belgedir şeklinde olacaktır. Borçluluk karşısında iki kişi arasında imzalanan ve kıymetli evraklar içerisinde yer alan  bu belge ile ticari hayatta ödemeler yapılabiliyor. Borçlu ve alacaklı arasında oluşturtulan belgedir.

Senet oluşturulduktan sonra alacaklı hak sahibi olur ve bu hak uluslararası kapsamdadır.

Borç ilişkisi kabul edilmiştir.

İmza ve beyan;

Senetlerde önemli olan husus imzaların ve beyanların doğru olmasıdır. Bağımsız senetlerde mutlaka önem verilir. İbraz zorunluluğu da vardır. Bu sebeple senetlerin tamamen koşullara uygun şekilde hazırlanması gerekir.

Kefil;

Senette kefil olarak dahi imzanız bulunsa, tam sorumluluk aldığınızı bilmelisiniz.

Senedin Geçerliliği;

Poliçe. Geçerli senetlerde mutlaka poliçe kelimesinin yer alması gerekiyor. Vade, ödeme yeri, düzenleme tarihi alanların mutlak suretle doldurulması gerekiyor. İmzalar da olduğunda geçerli senet kapsamında işlem yapılır.

Senet Nasıl Kullanılır?

Ticari faaliyetler için sıkça kullanılan senetler, borçlu tarafın ödeyeceği parayı zamanı senet üzerinden belirtmesi demektir. Borçlu taraf ödeyeceği zamanı üzerinde belirtir ve tüm bilgileri doldurur. İmzalar da atıldığında, tam olarak belirtilmiş olan ücretin belirtilmiş olan tarihte ödeneceği bildirilmiş olacaktır. Senedin vadesi geldiğinde direkt olarak ödeme yerine gidilir ve senedin borcu tahsil edilerek, borçlu ve alacaklı arasındaki ilişki tamamlanır.

Senetlerde Zaman Aşımı

Senetlerde tarih üzerinden uygulama yapılır. Borçlu senedi ödememişse, karşı taraf avukat tarafından işlem başlatabilir. Vade tarihi üzerinden hesaplamalar yapılacaktır. Senedin tarihinden 3 yıl geçmesi halinde ise ilamsız icra takibi başlatılması hukuki olarak mümkündür. Bir hafta içinde borçlu itiraz etmezse borcu kabul etmiştir. Senetlerde zaman aşımı bu şekildedir.

Leave A Reply

Your email address will not be published.