Sermaye Yeterlilik Rasyosu Nedir?

0

Sermaye Yeterlilik Rasyosu Nedir?

Bankalar ve sermaye güçleri arasında alınan birtakım riskler bulunmaktadır. Ve bu riskler arasında kontrol sağlanması adına geliştirilen uluslararası kriter, sermaye yeterlilik rasyosu nedir? Sorusunun cevabıdır. Aynı zamanda bu kavram, öz kaynaklar ve risk ağırlıklı varlıkların oranı olarak da tanımlanabilir.

Banka müşterilerini korumak, yaşanabilecek olası krizlere engel olmak ve bankacılık sisteminin son derece sağlıklı bir şekilde işlemesinin sağlanması amaç edinilerek, söz konusu risklere de birtakım kısıtlamalar getirilmektedir. İşte bu kapsamda sermaye yeterlilik rasyosu global bankacılık ve finans sistemine risk ölçümünü yanı sıra değerlendirme esaslarını getirmede de kullanılmaktadır. Etkin risk yönetimi ve piyasa disiplini oluşturmanın amaçlandığı Basel Kriterleri’nin de önemli bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sermaye Yeterlilik Rasyosu Nasıl Hesaplanır?

Bankacılık alanında önemli bir yere sahip olan sermaye yeterlilik rasyosu hesaplamasında, son derece ayrıntılı kriterlerin belirlendiği söylenebilir. Bu kapsamda ise rasyonun hesap formülü bilmek gerekmektedir.

Sermaye yeterlilik rasyosu nedir? Sorusunun cevabındaki formülüne göre de, kredi riski, piyasa riski ve operasyonel riskler dikkate alınarak söz konusu hesaplama gerçekleştirilebilir. Burada bilinmesi gereken asıl önemli şey, piyasa riski ve operasyonel riskin, gereken sermayenin 12.5 katsayısı ile çarpılması olduğudur.

Sermaye Yeterlilik Rasyosu Nedir?

Bankalar ile sermaye güçleri arasında alınan risklerin hesaplanmakta olduğu sermaye yeterlilik rasyosunda, merak edilen sorulardan biri de hesaplamaların bankalara göre değişiklik gösterip göstermediği olarak karşımıza çıkar. Bunun cevabı ise aslında nettir. Çünkü sermaye yeterliliği tüm bankalar için eşit kriterler baz alınarak hesaplanmaktadır.

Bankalardaki Farkları Nedir?

Basel II ve sermaye yeterliliği için getirilen sınır ise şu an %8 olarak belirlenmiştir. Bunun anlamı ise bir bankanın sermaye yeterliliğinin %8 üzerinde olması gerektiğidir.

Önümüzdeki yıllarda ise söz konusu rasyon için beklenen oran %12 olarak planlanmıştır. Türkiye’de de BDDK uygulamalarında bankaların sermaye yeterlilik rasyosu için %12 talep edildiği bilinmektedir.

Bankalar ile sermaye güçleri arasında yer alan birtakım risklere karşı geliştirilen bu kriterler, sermaye yeterlilik rasyosu nedir? Sorusuna cevap olmanın yanı sıra ayrıca birtakım önlemlerin de varlığını işaret etmektedir. Konuya ilişkin olası tahminlerin şekilde ilerleyeceğini ve önümüzdeki yıllarda nasıl seyredeceğiniz hep birlikte göreceğiz.

Bir ekonominin düzenli bir şekilde gelişim gösterebilmesi için mutlaka sağlam dinamiklere ve verilere dayalı olması gerekmektedir. Sermaye yeterlilik rasyonu da tam anlamıyla bankalara ve diğer finansal kuruluşlara nitelikli bir veri sunmak noktasında oldukça başarılıdır. Dolayısıyla sermaye yeterlilik rasyosunun ekonominin içerisinde var olan yatırımcılar açısından önemli olduğunun altını çizmek de fayda vardır!

Leave A Reply

Your email address will not be published.