Tahvil Nedir? Tahvil Özellikleri Nelerdir?

0

Yazımızda yatırımcıların dilinde çok fazla duymaya alışık olduğumuz tahvil nedir? Tahvil özellikleri nelerdir? Sorularına cevap vereceğiz. Tahvil yatırım şekillerinden biridir. Bir çeşit borç işlemi olan tahvilin getirileri sabittir. Menkul kıymetler arasında bulunan tahvil üç temel varlık sınıfındadır. Kurumsal işletmeler ve devlet kurumları finansmana ihtiyaç duyabilirler. İhtiyaç anında yatırımcılarından aldıkları borca tahvil denir.

Tahvillerin işlem süresi bellidir. O süre içinde belirlenen sabit faiz veya değişken faiz oranıyla işlem görmektedir. Tahvilin süresi bittiğinde kurum veya işletme belirlenen faiz oranından elde edilen geliri yatırımcılara ödemektedir. Bazı tahvillerin süresi bir seneden fazla olabilir. Bir seneden fazla olan tahviller yazılı senet hükmündedir. Tahvil sahibi olan yatırımcı borç ilişkisi içindeyken tahvili ihraç eden işletmenin veya devletin alacaklısıdır.

Tahvil Özellikleri Nelerdir?

Tahvil temelde borç ilişkisinin kanıtı niteliğindedir. Tam olarak Tahvil nedir? Tahvil özellikleri nelerdir? Konusunu anlayamamış olanların tahvilin özelliklerini bilmesi fayda sağlayacaktır.

Tahvil Nedir? Tahvil Özellikleri Nelerdir?

Tahvilin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz;

 • Kıymetli evraklar arasında yer alır.
 • Yatırımcı ile şirket veya devlet kurumu arasındaki borcu belgelendiren senettir.
 • Yatırımcılar tahvil sahibi olabilir. Tahvili bulunan yatırımcı ihracatçısından uzun vadede alacaklıdır.
 • Şahıs şirketleri ve devlet kurumları yanında anonim şirketler de tahvil çıkarabilir.
 • Devlet, belediyeler de tahvil ihraç edebilir.
 • Belirlenen süre sona erdiğinde yatırımcı ile ihracatçısı arasındaki borç ilişkisi biter.
 • Tahvillerin alt ve üst sınırını ihracat yapan kamu veya şirket belirler.
 • Tahviller satın alan kişinin adına veya hamiline şeklinde yazılabilir.

Tahvilin Türleri Nelerdir?

Tek bir çeşit tahvil yoktur. Tahvilin çeşitli türleri bulunur. Tahvil türleri çıkaran kuruma bağlı olarak değişir. Türleri şunlardır;

 • Devlet tahvilleri: Hazine tarafından çıkarılır. Bundan dolayı hazine tahvilleri olarak da bilinir. En az riske sahip olanlardır. Aynı zamanda en az getiriye sahip olanlar da devlet tahvilleridir.
 • Özel sektör tahvilleri: En fazla riski olan özel sektör tahvilleri bankalar veya anonim şirketleri tarafından çıkarılır. Şirketler uzun süreli finansman geliri için çıkarırlar.
 • Baş başa veya primli tahviller: Baş başa tahviller; üzerinde yazılan değerle piyasaya arz edilen tahvillerdir. Primli tahviller ise üzerinde yazandan daha düşük ücrete piyasaya sürülenlerdir.
 • Nama veya Hamiline yazılan tahviller: Üzerinde isim veya nam yazan nama, yazmayanlar hamiline tahvillerdir. Tahvil nedir? Tahvil özellikleri nelerdir? Türlerinin neler olduğu bilinirse daha bilinçli hareket edilir.

Leave A Reply

Your email address will not be published.