Ulusal Varlık Fonu Nedir? Türkiye Varlık Fonu Kuruldu Mu?

0

Ülkenin resmi rezervlerinin dışında oluşan birikimleri ifade etmekte kullanılan Ulusal Varlık Fonu (Sovereign Wealth Funds), Merkez Bankaları içeriside biriken döviz ve altınları belirtmektedir. Ulusal Varlık Fonu içerisinde ülkenin ihtayacı dışında biriken varlık rezervleri değerlendiriliyor. Bu işlem, müstakil fonların kurulması ile ortaya çıkmıştır.

Dünya üzerinde varlık fonunun ilk örnekleri 1950’li yıllarda petrol fiyatlarında ani artış yaşanması sebebiyle Körfez ülkelerinde uygulanmıştır. Buna istinaden cari fazla kaydeden Asya ülkeleri ise kendi fonlarını kurarak analizlerini yapmaya başlamışlardır. Son yıllara bakıldığında ise en büyük ulusal varlık fonlarının toplam maliyeti 11 trilyon dolar civarındadır. Bu konu hakkında daha detaylı bilgi almak için alt başlıkları incelemenizi öneriyoruz.

Ulusal Varlık Fonu’nun Amaçları

Merkantilist dönemde bulunan devlet kontrollü  yatırım araçları ile Ulusal Varlık Fonlarının birbirine benzediği savunulmaktadır. Bunun yanı sıra dünya ekonomisini etkisi altına alan küreselleşme eğilimleri ve ülkelerin ekonomi konusunda farklı düşünceleri, Ulusal Varlık Fonunun yeni simgeleri olarak biliniyor.

Ulusal Varlık Fonlarının Amaçları

  • Ülke’nin Varlık Çeşitliliği,
  • Döviz ve Altın Rezervlerinden Yüksek Gelir Sağlamak,
  • Halkın Geleceği İçin Emeklilik Geliri Yaratmak,
  • Doğal Kaynakların Ortadan Kaybolması Durumunda Gelecek Nesilleri Koruma Altına Almak,
  • Sanayileşme Konusunda Sürekli Gelişme Sağlamak,
  • Piyasada Fiyat İstikrarını Sürekli Hale Getirmek,
  • Siyasi ve Stratejik Hedeflerin Gerçekleşmesini Sağlamak

Genel bir açıklama yapmak gerekirse, Ulusal Varlık Fonlarının 3 ana hedefi vardır. Bunlar, sermayelerin birikimini en üst seviyeye çıkarmak, iktisadi süreklilik sağlamak ve iktisadi konularda ülke politikalarını kolaylaştırmak olarak söylenebilir.

Türkiye Varlık Fonu Nedir?

Türkiye Varlık Fonu Kuruldu mu sorusunun cevabı ülkemizin ekonomik konuda sürekliliğini sağlamak ve kalkınma bakımından iyi yerlere getirmek amacıyla ülke içerisinde bulunan varlıkların etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. En geniş tanım Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş’nin resmi sitesinde yer almaktadır. TVF 2006 yılında belirli hedefler doğrultusunda kurulmuştur. TVF’nin genel kuruluş sebebi ise, G-20 ülkeleri içerisinde ulusal varlık fonuna sahip olmayan tek ülke konumunda bulunmasıdır. Ülkemiz sınırları içerisinde etkisini sürdüren bu kuruluş Anonim Şirket bazında işlem görmektedir. Ülkenin elde ettiği gelirin bir kısmı bu fona aktarılmaktadır.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.