USD\JPY İle Petrol Arasındaki Korelasyon

0

Petrol fiyatlarının yerel para birimleri üzerindeki güçlü etkisi ekonomi uzmanları tarafından çokça dile getirilmekte ve ortaya konulmaktadır. Tüm para birimlerine etkisi olduğu gibi petrol, USD ve JPY yerel para birimleri üzerinde de güçlü bir etkiye sahiptir. USD\JPY ile petrol arasındaki korelasyon genel olarak düzenli bir seyir izlemektedir ve bu para birimlerine yatırım yapmak isteyen kişiler için büyük önem arz etmektedir. Bu para birimleri arasındaki ticarete atılmak isteyen yatırımcılar, petrol fiyatlarını yakından takip etmeli ve buna uygun oranlarda yatırımlar gerçekleştirmelidir.

USD-JPY-Petrol-ilişkisi
USD-JPY-Petrol-ilişkisi

USD\JPY Arasındaki İlişki

USD, şu an için dünyanın en önemli para rezervlerine sahip olan yerel para birimi olarak kabul edilmektir. Buna rağmen 1980’li yıllarda JPY, USD para birimin bugünkü yerine aday konumdaydı. Ne yazık ki Japonya’nın ekonomik ilerleme eğrisi bu iddiasını destekleyemedi. Ancak buna rağmen JPY, bugün dünyanın para rezerv ve itibarında 4. sırayı korumaktadır. Bu durumdan olayı USD ile JPY arasındaki ilişki yatırımcıların ilgisini çekmektedir. Özellikle Asya pazarı içerisinde yatırımlar açısından JPY ve JPY \ USD yerel para değişimi büyük önem arz etmektedir.

USD\JPY ile Petrol Arasındaki İlişki

Petrol fiyatlarının tüm yerel para birimlerine olduğu gibi USD \ JPY ilişkisi üzerine de doğrudan bir etkisi vardır. Japonya’nın ekonomik hacmi düşünüldüğünde ve ihracat oranlarına bakıldığında bu oldukça anlaşılır bir durumdur. USD \JPY ile petrol arasındaki korelasyon incelendiğinde pozitif yönde ilerleyen bir korelasyon eğrisi gözlemlenir. Petrol ve ürünlerindeki fiyat artışı genel olarak Japonya yerel para birimi olan Yen üzerinde negatif bir etkiye sahiptir. Petrol fiyatlarında yaşanan artış, Yen fiyatlarında düşüşe neden olur. Bu durum USD \JPY arasında pozitif bir eğri yaratır ve petrol fiyatlarındaki artış, USD \JPY arasındaki değer veri oranlarında artışa neden olur. Bu durum açıkça gösterir ki; Asya pazarına giriş yapmak isteyen USD yatırımcıları için petrol fiyatlarındaki artış yeni kapıları açmakta ve yatırımcısına kazandırmaktadır. Özellikle Forex piyasası aracılığı ile petrol fiyatlarının artışta olduğu dönemlerde USD\JPY korelasyonu doğrultusunda hareket etmek, kayıpları minimize edecek ve kar getiren bir ekonomik sonucu sağlayacaktır.

Leave A Reply

Your email address will not be published.